Restauració

Venda, restauració i reparació de llums i làmpades

Restauració

En aquest cas l’encàrrec era clar, restauració d’aquesta làmpada mantenint totes les seves peces.

La tasca principal era netajar i polir les peces, així com el canvi de vidre i la bombeta.

Observeu l’abans i el després de la mateixa làmpada.