començar un projecte

Venda, restauració i reparació de llums i làmpades

començar un projecte

La manera de començar una restauració és fent un breu estudi de la peça.